Om akademien Publikationer Fonder Understöd Konferenser Kontakt
Aktuella konferenser Avslutade konferenser
 

Konferenser

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur arrangerar eller är medarrangör till olika konferenser och symposier inom de vetenskapsområden Akademien enligt sina stadgar har att främja. Handlingarna från dessa konferenser och symposier publiceras som regel i Akademiens acta-serie.

Information om sådana arrangemang läggs regelmässigt ut på denna hemsida. I de fall alla intresserade forskare välkomnas att delta i konferens/symposium läggs också program, inbjudan till deltagande och anmälningsformulär ut i anslutning till informationen.

Aktuella konferenser:

 
Top of page
© 2010 Kungliga Gustav Adolfs Akademien